Dňa 11.11.2022 sa v Bratislave uskutočnila Slávnostná schôdza našej územnej úradovne. Vo voľbách bolo na ďalšie štvorročné obdobie zvolené vedenie Územnej úradovne v pôvodnej zostave. Ďakujeme všetkým zúčastneným za dôveru a zároveň gratulujeme oceneným členom územnej úradovne.

Servo per Amikeco.

Členské na rok 2022.

Vážení členovia, členské preukazy na rok 2022 bude vydávať ako po minulé roky pokladník Územnej úradovne BA 1 Mgr. Richard Kadnár, KR PZ v BA Špitálska 14, kl. 21407, mob. 0911324519 a asistent pokladníka Ing. Andrej Vrábel mob. 0949553551 na tej istej adrese.

Výška členského príspevku na rok 2022 je 20 €, ktoré je možné zaplatiť pri prevzatí alebo prevodom na účet našej územnej úradovne.

Bankové spojenie IBAN SK69 1100 0000 0026 2779 8035 (správa pre prijímateľa Vaše meno a rok 2022).

Od 1.1.2021 preukazy v priestoroch PMJ nevydáva tajomník Územnej úradovne BA 1 JUDr. Henrich Klačanský, nakoľko je na zaslúženej výsluhe.

Aktualizácia termínov vydávania preukazov :

Nezaplatením členského príspevku na rok 2022 bude v zmysle stanov Slovenskej sekcie IPA ukončené vaše členstvo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________