Na základe záverov členskej schôdze našej ÚU IPA BA 1 Vám v tomto bloku prinášame informácie o akciách, ktoré organizuje naša územná úradovňa, alebo sú usporiadané pod hlavičkou IPA, partnerských policajných zborov a bezpečnostných zložiek, spoločenských združení.

    Informácie pre záujemcov, prihlášky na akcie a ostatné informácie budú podávať tajomník a pokladník ÚU IPA BA1, popr. bude v odkaze kontakt na zodpovednú osobu.

    Účasť na akciách je samozrejme podmienená záujmom zo strany členov.