Na základe záverov členskej schôdze našej ÚU IPA BA 1 Vám v tomto bloku prinášame informácie o akciách, ktoré organizuje naša územná úradovňa, alebo sú usporiadané pod hlavičkou IPA, partnerských policajných zborov a bezpečnostných zložiek, spoločenských združení.

    Informácie pre záujemcov, prihlášky na akcie a ostatné informácie budú podávať tajomník a pokladník ÚU IPA BA1, popr. bude v odkaze kontakt na zodpovednú osobu.

    Účasť na akciách je samozrejme podmienená záujmom zo strany členov.
 

Územná úradovňa Bratislava 1 pozýva svojich členov na

Koncert Honza Nedvěd ml. a Příbuzní

Dátum: 23. septembra 2023
Miesto: Ivanka pri Dunaji

K dispozícii je momentálne cca. 20 lístkov na uvedený koncert.

Člen ÚU IPA a jeho rodinný príslušníci hradia 10€ za lístok ( celá cena 19€).

Informácie a objednávky u pokladníka ÚU Riša Kadnára  0911324519 do 30.7.2023