Vedúci Územnej úradovne Bratislava 1 Slovenskej sekcie IPA

Sekretár Územnej úradovne Bratislava 1 Slovenskej sekcie IPA

Pokladník Územnej úradovne Bratislava 1 Slovenskej sekcie IPA

Asistent pokladníka Územnej úradovne Bratislava 1 Slovenskej sekcie IPA

 

Bankové spojenie IBAN SK69 1100 0000 0026 2779 8035

Zasadnutie Územnej úradovne Bratislava 1 Slovenskej sekcie IPA na schôdzi

07.11.2018 za pritomnosti 1.Viceprezidenta Slovenskej sekcie IPA

Mgr. Romana Záňa potvrdilo na nasledujúce obdobie vo funciach doterajšie

vedenie územnej úradovne pod dohľadom predsedu volebnej komisie

JUDr. Mareka Pauca v zložení :

 

Vedúci územnej úradovne : Mgr. Milan Kružliak

Sekretár územnej úradovne : JUDr. Henrich Klačanský

Pokladník územnej úradovne : Mgr. Richard Kadnár

 

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.  Servo per Amikeco

 

Rozhodnutím vedenia Územnej úradovne IPA Bratislava 1 zo dňa 10.12.2020 v zmysle čl .6 ods.2 Stanov IPA - Slovenská sekcia v znení zmien a doplnkov schválených Národným kongresom, ktorý sa konal 22. júna 2019, bol za asistenta pokladníka Územnej úradovne IPA Bratislava 1 ustanovený Ing. Andrej Vrábel.