Vedúci Územnej úradovne Bratislava 1 Slovenskej sekcie IPA

Sekretár Územnej úradovne Bratislava 1 Slovenskej sekcie IPA

Pokladník Územnej úradovne Bratislava 1 Slovenskej sekcie IPA

Asistent pokladníka Územnej úradovne Bratislava 1 Slovenskej sekcie IPA

 

Bankové spojenie IBAN SK69 1100 0000 0026 2779 8035

Dňa 11.11.2022 sa v Bratislave uskutočnila Slávnostná schôdza našej územnej úradovne. Vo voľbách bolo na ďalšie štvorročné obdobie zvolené vedenie Územnej úradovne v pôvodnej zostave. Ďakujeme všetkým zúčastneným za dôveru a zároveň gratulujeme oceneným členom územnej úradovne.

Servo per Amikeco.

Rozhodnutím vedenia Územnej úradovne IPA Bratislava 1 zo dňa 10.12.2020 v zmysle čl .6 ods.2 Stanov IPA - Slovenská sekcia v znení zmien a doplnkov schválených Národným kongresom, ktorý sa konal 22. júna 2019, bol za asistenta pokladníka Územnej úradovne IPA Bratislava 1 ustanovený Ing. Andrej Vrábel.