Sobotného turnaja v bowlingu Slovenskej sekcie IPA sa zúčastnilo celkovo 28 štvorčlenných družstiev zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Českej republiky.

Gratulujeme ku prvému miestu v kategórii ženy p. Darine Klačanskej hrajúcej za družstvo Územnej úradovne Bratislava 1.

Ďakujeme za účasť a reprezentáciu našej územnej úradovne. Úplné výsledky budú zverejnené na stránke Slovenskej sekcie.