Členstvo, preregistrovanie

 

Sme radi, že sa nám darí naša snaha, aby členstvo v IPA nebolo len otázkou členského príspevku za " nálepku" . Máme nových záujemcov o vznik členstva a hlásia sa nám aj členovia z iných územných úradovní so žiadosťou o preregistrovanie.

Žiadosti o jednotlivé úkony nájdete na stránke Slovenskej sekcii IPA, pod nasledovným linkom:

Vznik nového členstva, pregistrovanie člena :  https://www.ipa-slovakia.sk/#show

S vyplnenými žiadosťami sa môžete obrátiť na členov vedenia našej územnej úradovne. Ďakujeme.