Členské na rok 2024.

Vážení členovia, členské preukazy na rok 2024 bude vydávať ako po minulé roky pokladník Územnej úradovne BA 1 Mgr. Richard Kadnár, KR PZ v BA Špitálska 14, kl. 21407, mob. 0911324519 a asistent pokladníka Ing. Andrej Vrábel mob. 0949553551, kl. 21407, na tej istej adrese.

Zmena na rok 2024 :

Nakoľko veľa z Vás už čerpá výsluhový dôchodok, popr.  pracuje a žije mimo Bratislavy, je možné preukaz zaslať na miesto Vášho trvalého bydliska. Toto zabezpečuje sekretár ÚU BA1 JUDr. Henrich Klačanský, mob. 0905519733 po telefonickom dohovore. V prípade, že nemáte záujem pokračovať v členstve v roku 2024, dajte to na vedomie do 10.1.2024 sekretárovi ÚU BA1.

Výška členského príspevku na rok 2024 je 20 €, ktoré je možné zaplatiť pri prevzatí alebo prevodom na účet našej územnej úradovne.

Bankové spojenie IBAN SK69 1100 0000 0026 2779 8035 (správa pre prijímateľa Vaše meno a rok 2024).

!!!!!!  Nezaplatením členského príspevku na rok 2024 do konca januára 2024 bude v zmysle stanov Slovenskej sekcie IPA ukončené vaše členstvo.

____________________________________________________________________________________________________

Prevzatie členských preukazov v budove KR PZ v BA Špitálska 14 na rok 2024 po telefonickej dohode .