Veľmi pekne ďakujeme najmä sponzorom, členom a priateľom, že 14. Policajný ples sa opäť vydaril a my sa už tešíme na jubilejný, v poradí už 15. Policajný ples. Ešte raz ďakujeme a veríme, že ste si ho užili.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Vážení členovia, členské preukazy na rok 2020 bude vydávať aj tento rok pokladník Územnej úradovne BA 1 Mgr. Richard Kadnár v priestoroch DRÚ OO KR PZ v BA na Špitálskej 14, kl. 21407, mob. 0911324519.

 

20.2.2020 štvrtok 10.00 -12.00 h. a 14.00 - 19.00 h.

23.2.2020 nedeľa 10.00 -12.00 h. a 14.00 - 19.00 h.

Vstup v nedeľu cez bočnú bránu z Lazaretskej ulice.

 

Preukazy bude po predchádzajúcej dohode počas pracovných dní vydávať aj tajomník Územnej úradovne BA 1 

JUDr. Henrich Klačanský v priestoroch budovy PMJ na Račianskej ulici, kl. 39040, mob. 0905519733.

 

Výška členského príspevku na rok 2020 je 20 €, ktoré je možné zaplatiť priamo pri prevzatí alebo prevodom na účet našej územnej úradovne Bankové spojenie

IBAN SK69 1100 0000 0026 2779 8035

 

_____________________________________________________________________________________________________