Prevzatie členských preukazov na rok 2019

 

Členské preukazy na rok 2019 je možné si vyzdvihnúť u pokladníka Mgr. Richard Kadnára, 0911324519, kl.21407 v budove KR PZ BA, v priestoroch DRU :

 

pondelok 15.04.2019 v ćase 14.00 až 19.00 hod.

streda 17.04.2019 v ćase 10.00 až 12.00 a 14.00 až 19.00 hod.

 

Mimo týchto hodín počas dňa po dohode.

Po dohode je možné aj vyzdvihnutie u sekretára Územnej úradovne JUDr. Henricha Klačanského v budove PMJ Račianska 147, 

0905 519 733, kl.39 040, 1.posch.

 

Výška členského príspevku je 20 €, ktoré je možné zaplatiť priamo pri prevzatí alebo prevodom na účet našej územnej úradovne Bankové spojenie

IBAN SK69 1100 0000 0026 2779 8035