Vážení členovia, členské preukazy na rok 2021 budeme vydávať v súlade s práve platnými opatreniami "COVID 19" osobne v stanovený čas alebo po telefonickom dohovore.

Preukazy bude vydávať ako po minulé roky pokladník Územnej úradovne BA 1 Mgr. Richard Kadnár, KR PZ v BA Špitálska 14, kl. 21407, mob. 0911324519,

a asistent pokladníka Ing. Andrej Vrábel na tej istej adrese.

Preukazy je možné si prevziať:

utorok 02.03.2021 09.00 - 19.00 h., Mgr. Richard Kadnár, KR PZ BA, kl. 21407, 0911324519

streda 03.03.2021 09.00 - 19.00 h., Ing. Andrej Vrábel, KR PZ BA, kl. 21407, 0949553551

štvrtok 04.03.2021 09.00 - 19.00 h., Mgr. Richard Kadnár, KR PZ BA, kl. 21407, 0911324519

utorok 09.03.2021 09.00 - 19.00 h., Mgr. Richard Kadnár, KR PZ BA, kl. 21407, 0911324519

piatok 12.03.2021 09.00 - 19.00 h., Mgr. Richard Kadnár, KR PZ BA, kl. 21407, 0911324519

Výška členského príspevku na rok 2021 je 20 €, ktoré je možné zaplatiť pri prevzatí alebo prevodom na účet našej územnej úradovne.

Bankové spojenie IBAN SK69 1100 0000 0026 2779 8035

 

POZOR!! Od 1.1.2021 preukazy nebude vydávať tajomník Územnej úradovne BA 1 JUDr. Henrich Klačanský.

 

Zároveň Vás upozorňujeme, že nezaplatením členského príspevku na rok 2021 Vám zanikne členstvo v Slovenskej sekcii IPA.

 

___________________________________________________________________________________________________

Rozhodnutím vedenia Územnej úradovne IPA Bratislava 1 zo dňa 10.12.2020 v zmysle čl .6 ods.2 Stanov IPA - Slovenská sekcia v znení zmien a doplnkov schválených Národným kongresom, ktorý sa konal 22. júna 2019, bol za asistenta pokladníka Územnej úradovne IPA Bratislava 1 ustanovený Ing. Andrej Vrábel.

______________________________________________________________________________________________________

Vážení členovia, vzhľadom na opatrenia "COVID 19" sme bohužiaľ museli pristúpiť ku zrušeniu 15. Policajného plesu IPA.