Členské na rok 2023.

Vážení členovia, členské preukazy na rok 2023 bude vydávať ako po minulé roky pokladník Územnej úradovne BA 1 Mgr. Richard Kadnár, KR PZ v BA Špitálska 14, kl. 21407, mob. 0911324519 a asistent pokladníka Ing. Andrej Vrábel mob. 0949553551 na tej istej adrese.

Výška členského príspevku na rok 2023 je 20 €, ktoré je možné zaplatiť pri prevzatí alebo prevodom na účet našej územnej úradovne.

Bankové spojenie IBAN SK69 1100 0000 0026 2779 8035 (správa pre prijímateľa Vaše meno a rok 2023).

 

Aktualizácia termínov vydávania preukazov :

Preukazy je možné si v uvedených termínoch vyzdvihnúť po celý deň a aj vo večerných hodinách

Február

18.2.2023 štvrtok Mgr. Richard Kadnár, KR PZ v BA Špitálska 14, kl. 21407, mob. 0911324519

19.2.2023 piatok Ing. Andrej Vrábel, KR PZ v BA Špitálska 14, kl. 21407, mob. 0949553551

20.2.2023 sobota Mgr. Richard Kadnár, KR PZ v BA Špitálska 14, kl. 21407, mob. 0911324519

 

!!!!!!  Nezaplatením členského príspevku na rok 2023 do konca januára 2023 bude v zmysle stanov Slovenskej sekcie IPA ukončené vaše členstvo.

 

____________________________________________________________________________________________________