JUDr. Henrich Klačanský

Sekretár Územnej úradovne BA I

Telefón: +421 905 519 733

Email: henrich.klacansky@minv.sk